Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws

Cynnwys:

 1. Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

 2. Gwasanaethau'r Cyngor yn ystod coronafeirws

 3. Ysgolion a dysgu cymunedol i oedolion

 4. Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

 5. Cymorth i gymunedau

 6. Cymorth i fusnesau

 7. Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

 8. Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws (y dudalen hon)

 9. Covid-19 grants linked to business rate properties in Wales

 10. Council tax advice and assistance

Cyfryngau cymdeithasol

Bydd staff hefyd wrth law i gyhoeddi diweddariadau ac ateb cwestiynau ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Os nad ydych yn dilyn y Cyngor eisoes, gallwch wneud hynny ar: 

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein bwletin e-bost: 
https://public.govdelivery.com/accounts/UKCAERPHILLY/subscriber/new

Diweddariad gan y Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd y Cyngor