Ysgolion a dysgu cymunedol i oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ysgolion ledled Cymru yn cau ddydd Gwener 20 Mawrth. Penderfyniad Llywodraeth Cymru yw hwn a rhaid i ni ddilyn y cyngor hwn er mwyn iechyd y cyhoedd a lles ein disgyblion a'n staff. Mae'r Cyngor yn ceisio eglurhad pellach ynghylch hyd y cyfnod cau.

Diweddariad am goronafeirws – Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cau ysgolion:

Free school meals delivery service

If your child is currently receiving free school meals you can request a weekly supply of frozen meals delivered to your door. To request this service, please complete the request form below.

Visit our Covid-19 free school meal delivery service webpage for details and how to apply.

Coronavirus school and childcare assistance for critical workers

We are accepting applications for school and childcare hub placements for children where all adults in the family home are critical to the COVID-19 response and must be in the workplace so the children cannot be safely cared for at home. Every child who can be safely cared for at home should be, and only where there is no safe alternative should you apply. 

Visit our Covid-19 childcare provision webpage for details and how to apply.

Apeliadau derbyn i ysgolion

Rydyn ni'n monitro canllawiau Llywodraeth Cymru ac ar hyn o bryd yn ystyried effaith bosibl coronafeirws ar wrandawiadau apeliadau derbyn i ysgolion o ran lleoedd mewn ysgolion uwchradd ym mis Medi 2020.

Mae'n ddrwg iawn gennym na allwn ni roi eglurder pellach ynghylch hyn ar hyn o bryd, ac rydyn ni'n deall bod yr ansicrwydd yn anodd i deuluoedd. Fodd bynnag, gallwch chi fod yn sicr y byddwn ni'n rhannu'r wybodaeth hon â rhieni/gwarcheidwaid cyn gynted ag y bydd hi ar gael gan Lywodraeth Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau Ysgol  derbyniadauysgol@caerffili.gov.uk.

Dysgu oedolion yn y gymuned

Oherwydd lledaeniad cyfredol COVID-19 (coronafeirws newydd) a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u diweddaru, rydyn ni wedi penderfynu atal POB dosbarth a chlwb o 5pm ar brynhawn Mawrth 17 Mawrth 2020 am gyfnod o 12 wythnos.

Mae Tŷ Rhydychen ar gau i'r cyhoedd.