Gwasanaethau'r Cyngor wedi'u heffeithio yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19)

Cynnwys:

 1. Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

 2. Gwasanaethau'r Cyngor yn ystod coronafeirws (y dudalen hon)

 3. Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

 4. Cymorth i gymunedau

 5. Cymorth i fusnesau

 6. Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

 7. Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws

 9. Covid-19 grants linked to business rate properties in Wales

 10. Council tax advice and assistance

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau'r Cyngor yn gweithredu fel arfer lle bynnag y bo modd, ond wrth i staff fynd yn sâl ac wrth i'r galw ar adnoddau gynyddu, bydd staff yn cael eu hadleoli i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau heb fawr o aflonyddu a bod aelodau mwyaf agored i niwed ein cymdeithas yn parhau i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau allweddol, defnyddiwch y dolenni canlynol: