Talu am ofal plant

Gall magu plant fod yn ddrud. Oeddech chi’n gwybod y gall fod hawl gan deuluoedd i gael cymorth ariannol? Gall costau gofal plant weithiau edrych yn amhosibl i’w talu ond gall fod sawl ffordd ar gael i helpu i dalu’r costau hynny.

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd roi gwybodaeth i chi am help gyda chostau gofal plant, budd-daliadau a rhaglenni, yn ogystal â’r Credyd Cynhwysol pan gaiff hwnnw ei gyflwyno. Gallwch edrych i weld os yw eich darparwr gofal plant wedi’i gofrestru gan ddefnyddio’n chwilotwr gofal plant neu drwy gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gallwn roi cyngor a chymorth gyda:

Cysylltwch â ni