Oriau agor y swyddfa gofrestru

Mae ein swyddfa ym mhencadlys y cyngor sef Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach. CF82 7PG.

Ar ôl cyrraedd Tŷ Penallta dilynwch yr arwyddion maes parcio i ymwelwyr. Ewch i mewn i’r adeilad drwy’r brif fynedfa yn y tu blaen. Mae derbynfa'r swyddfa gofrestru ar ochr dde'r brif dderbynfa.

Pe baech yn dod yno i fynychu seremoni mae gennym fynedfa ar wahân ar yr ochr dde i’r prif adeilad, mae maes parcio pwrpasol yno hefyd ar eich cyfer.

Trefnu ymweliadau ac oriau agor

I gofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil bydd yn rhaid i chi drefnu amser penodol.

Dyma'r oriau’r swyddfa:

  • DyddiLlun, 9am hyd 4.30pm
  • Dydd Mawrth, 9.30am hyd 4.30pm
  • Dydd Mercher, 9am hyd 4.30pm (ond yn cau am 2.45pm ar ddydd Mercher cyntaf yn y mis)
  • Dydd Iau, 9am hyd 4.30pm
  • Dydd Gwener, 9am hyd 4pm
  • Dydd Sadwrn, agored ar gyfer seremonïau’n unig
  • Dydd Sul, agored ar gyfer seremonïau’n unig

Nid oes cofrestrydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 12.30pm a 1.30pm i gofrestru genedigaethau a marwolaethau.

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

Mewn achos o argyfwng ynglŷn â chofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil y tu allan i’r oriau agor hyn, yna cysylltwch â 07771 886895 or 07813 094234.

Cysylltwch â ni