Ffioedd mynwentydd

Rhestr o Ffioedd Mynwentydd - o 1af Ebrill 2019

1. Claddu

Ffi

Plant (hyd at a gan gynnwys 18 oed) (gan gynnwys amlosgi neu ei gweddillion eraill)

Dim Ffi

Other internments in a purchased grave: -

(a) Newydd / Ail-agor

Dyfnder sengl

£1646

Dyfnder dwbl

£1739

Dyfnder triphlyg

£1807

(b) Newydd / Ail-agor ar Ddydd Sadwrn

Dyfnder sengl

£1922

Dyfnder dwbl

£2034

Dyfnder triphlyg 

£2102

2. Gweddillion wedi'u hamlosgi

1. Newydd / Ail-agor

£505

2. Newydd / Ail-agor ar Ddydd Sadwrn

£592

3. Prynu’r Hawl Unigryw i Gladdu

1. Bedd Dethol (blaen yr adran)

£839

2. Bedd Dethol (o fewn canol yr adran)

£2266

3. Bedd nas Detholir

£605

4. Llain Ardd Orffwys Dethol

£370

5. Llain Ardd Orffwys nas Detholir

£307

6. Llain o fewn Adran y Plant (hyd at ac yn cynnwys 18 oed)

Dim Ffi

4. Prynu Hawl i Adeiladu a Chynnal Cofeb

1. Bedd Llawn

£430

2. Llain Ardd Orffwys

£160

3. Llain o fewn Adran y Plant (hyd at ac yn cynnwys 18 oed)

Dim Ffi

5. Claddgell Cyn-Castio (Rhymni a Bedwellte) - 2 claddedigaeth yn unig

1.   Hawl Unigryw i Gladdu / Hawliau Cofeb / Arysgrif a’r claddedigaeth 1af 

£1,498

2.   Ffi’r ail gladdedigaeth

£100

6. Taliadau Ategol

1. Hawlen ar gyfer Cerrig Bedd / Cofebion, Ffasau a.y.b.

£146

2. Arysgrif ychwanegol / Amnewid y Gofeb

£80

3. Chwiliadau Achyddiaeth

£31

4. Defnyddio Cyfleusterau yng Nghapel Brithdir

£60 Fesul Achlysur

5. Plac ar y Colomendy ym Mynwentydd Pen-yr-heol / Abercarn / Bedwellte

£167

6. Plac ar Gofeb y Plant ym Mynwent Brithdir

£119

7. Gwaith adeiladu a wneir gan y cyngor mewn perthynas â beddau brics neu gladdgelloedd

Costau Ad-dalu Llawn

8. Datgladdu Gweddillion Dynol

Costau Ad-dalu Llawn a’r TAW

Cysylltwch â ni