News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Gyda chanolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar gau ar hyn o bryd oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i drigolion ei helpu yn y frwydr yn erbyn tipio anghyfreithlon.
“Rwy’n siŵr, fel fi, eich bod i gyd yn edrych ymlaen at benwythnos yr Ŵyl Banc sydd i ddod ac yn arbennig y digwyddiadau i goffáu Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop a fydd yn digwydd mewn cymunedau ledled y wlad yfory.
Mae Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop yn coffáu derbyniad ffurfiol ildiad y Natsïaid yn yr Almaen gan luoedd y cynghreiriaid ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.
Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru.
Mae menyw ifanc dalentog wedi talu teyrnged i'r GIG, gyda gwaith celf hyfryd o ddisglair!
Bu'n rhaid i'r gwasanaeth cofrestru addasu'r ffordd y maent yn gweithio i ddiwallu anghenion yn ystod achos y Coronafeirws.