News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Am y pythefnos nesaf rydym yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, sy'n rhedeg rhwng 11-24 Mai. Nod yr ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig yw dathlu ymroddiad gofalyddion maeth a'r effaith gadarnhaol y maent yn ei chael ar gymdeithas.
Mae actorion ifanc creadigol wedi bod yn rhannu'r sgrin wrth ffilmio ymhell oddi wrth ei gilydd gyda chyfres arloesol o ffilmiau byr.
Cyn bo hir, gallai preswylwyr cartrefi nyrsio fod yn defnyddio realiti rhithwir i ehangu eu gorwelion.
Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi ychydig o newidiadau allweddol i'r cyfyngiadau symud oherwydd coronafeirws yng Nghymru.
Mae trigolion o amgylch y Fwrdeistref Sirol wedi dod at ei gilydd i wneud sgrybs yn eu cartrefi ar gyfer Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Ystrad Fawr, cartrefi gofal a meddygfeydd.
Roedd y Prosiect Cais am Gymorth yr Eglwys mewn Argyfwng (CARE) wedi plesio tenant tai lloches drwy drefnu bod Amanda Mealing yn dosbarthu meddyginiaeth i'w ddrws.