News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae trigolion yn cael eu rhybuddio am sgamiau ariannol sy'n manteisio ar ofnau pobl ynghylch coronafeirws.
Mae dwy ysgol hyb gofal plant newydd wedi agor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon i ddarparu cymorth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
Mae adnodd newydd ar gael i rieni er mwyn helpu addysg Gymraeg eu plant gartref.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn y 'Wobr Aur' i gydnabod y ffordd y mae'n rheoli ei gronfa ddata gwybodaeth cyfeiriadau.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd pob un o'r chwe Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRCs) yn dechrau ailagor i'r cyhoedd o ddydd Mawrth 26 Mai.
I hope you all enjoyed the extended Bank Holiday weekend and had the chance to join in with the ‘stay at home’ VE Day celebrations across the area.