News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi canllawiau i drigolion cyn ailagor ei Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu croesfan newydd i gerddwyr o dan y bont droed bresennol sy'n cysylltu Trecelyn â Chefn-y-pant.
Mae coeden arbennig yn helpu pobl ifanc i arddangos eu dymuniadau ar gyfer y dyfodol.
18 Mai 2020
Ar 18 Mai pob blwyddyn y byddwn yn dathlu Dydd Ewyllys Da.
Caerphilly County Borough Council have been closely monitoring the situation surrounding the ongoing COVID-19 (coronavirus) outbreak.
Mae staff rheng flaen y Cyngor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn yn ddiolchgar rhoddion o gyfarpar diogelu personol (PPE) gan gwmni fferyllol lleol.