News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am ddweud y gwir am leoedd golchi ceir ar agor yn ystod y pandemig Coronafeirws.
Gwent Local Resilience Forum (LRF) statement on numbers at funeral services
Mae Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili yn gofyn i bawb fod yn garedig i'w hunain a'i gilydd yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon.
Mae teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer gwasanaeth dosbarthu i gartrefi y Cyngor.
Mae'r Aelod o'r Senedd (AS) dros Gaerffili, Hefin David, wedi canmol gwaith Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth gefnogi hyfforddiant dementia-gyfeillgar i wirfoddolwyr yn ystod y cyfyngiadau symud.
Mae Transcend Packaging wedi rhoi 1500 o amddiffynwyr wyneb untro i'w defnyddio mewn cartrefi gofal ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.