News Centre

Annog preswylwyr i fod yn ymwybodol o alwadau carreg drws yn Rhisga

Postiwyd ar : 15 Med 2017

Annog preswylwyr i fod yn ymwybodol o alwadau carreg drws yn Rhisga
Annog preswylwyr i fod yn ymwybodol o alwadau carreg drws yn Rhisga

Yn dilyn sawl adroddiad am alwadau carreg drws yn ardal Rhisga gan fusnes sy'n honni ei fod yn gweithio ar ran Safonau Masnach a'r heddlu, mae tîm Safonau Masnach Caerffili yn annog preswylwyr i fod yn ofalus wrth ddelio ag unrhyw un sy'n gwerthu nwyddau neu wasanaethau ar garreg drws.

Yn enwedig, mae'n annhebygol iawn y bod yr hawliadau hyn bod busnesau'n gweithio gyda gwybodaeth yr heddlu neu'r cyngor yn rhai cywir.

Mae Safonau Masnach yn cynnig y cyngor canlynol i ddeiliaid tai a allai fod yn meddwl am gael gwaith wedi ei wneud:

• Peidiwch â chytuno i gael unrhyw waith wedi ei wneud yn y fan a'r lle. Dywedwch wrthynt eich bod am gael ail farn
• Ceisiwch gael nifer o ddyfynbrisiau cyn cytuno i gael y gwaith wedi ei wneud
• Ymchwiliwch yn drylwyr i'r busnes ymlaen llaw
• Peidiwch byth â thalu arian o flaen llaw
• Helpwch eraill a throsglwyddo'r wybodaeth hon i breswylwyr, ffrindiau neu gymdogion bregus

I adrodd am fater i dîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ffoniwch 01443 811 300 neu ewch i www.caerffili.gov.uk/safonaumasnach
 Ymholiadau'r Cyfryngau