News Centre

Mae amser o hyd i addo rhodd i Ymgyrch Siôn Corn

Postiwyd ar : 24 Tach 2017

Mae amser o hyd i addo rhodd i Ymgyrch Siôn Corn
Dirprwy Faer CBSC, Cyng. Mike Adams, gyda staff o Dust and Things a roddodd fasgedi danteithion i'r Tîm Gadael Gofal fel rhan o Ymgyrch Siôn Corn.

Mae dyddiad cau apêl Ymgyrch Siôn Corn yn prysur agosáu, ond mae yna dal amser i drigolion caredig addo rhodd i blant sy'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi darparu mwy na 780 o enwau plant, nad ydynt wedi'u cynorthwyo gan unrhyw apêl arall, i dderbyn anrhegion gan Ymgyrch Siôn Corn.

Y dyddiad cau i addo rhodd yw dydd Iau 30ain o Dachwedd a derbynir anrhegion yn un o'r mannau casglu tan ddydd Llun 4ydd o Ragfyr.

Meddai'r Aelod Cabinet, Cyng. Carl Cuss, "Bob blwyddyn mae gennym gymaint o anrhegion hyfryd a addawyd i'r plant, mae'n wirioneddol galonogol i wybod bod gennym gymaint o drigolion hael ac awydd rhoi yn byw yn y sir. Nid yw eleni'n eithriad, mae'r rhoddion eisoes yn llifo mewn ac mae hynny'n wych i weld gan fod gennym ein rhestr fwyaf hyd yma gyda mwy na 780 o enwau arno."

Parhaodd, "Hoffwn ddiolch yn fawr i drigolion a busnesau sydd eisoes wedi addo rhodd ac rwy’n annog y rhai sy'n dymuno gwneud hynny i ffonio llinell addewidion cyn y dyddiad cau ar ddydd Iau."

Yn ogystal â'r trigolion hael sydd wedi bod yn addo rhoddion, cawsom nifer o gwmnïau'n casglu cannoedd o addewidion o'u staff, mae'r rhain yn cynnwys Dust and Things, Credit Safe, General Dynamics, Ecolab a DS Smith.

I gymryd rhan yn Ymgyrch Siôn Corn trwy addo rhodd, anfonwch e-bost at ymgyrchsiôncorn@caerffili.gov.uk neu ffoniwch y llinell addewidion ar 01443 866 577 erbyn dydd Iau 30ain o Dachwedd

Gallwch ollwng eich rhodd yn un o'r canolfannau casglu canlynol erbyn dydd Llun 4ydd Rhagfyr.

  • Tŷ Penallta, Ystrad Mynach
  • Llyfrgell Caerffili
  • Apex Estate Agents, Bargod
  • CCGI, Bargod
  • Sefydliad y Glowyr Coed Duon
  • Banc Barclays, Ystrad Mynach
  • Canolfan Deulu Rhisga, Heol Brookland, Rhisga
  • Llyfrgell Palas Rhisga
  • Canolfan Cwsmeriaid yn Gyntaf Pontlotyn
  • Banc Lloyds Rhymni


Ymholiadau'r Cyfryngau