News Centre

Gwaith ar y gweill ar gyfer croesfan newydd i gerddwyr yng Nghefn-y-pant, Trecelyn

Postiwyd ar : 21 Mai 2020

Gwaith ar y gweill ar gyfer croesfan newydd i gerddwyr yng Nghefn-y-pant, Trecelyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu croesfan newydd i gerddwyr o dan y bont droed bresennol sy'n cysylltu Trecelyn â Chefn-y-pant.

Bydd y cyfleuster newydd yn disodli'r groesfan dros dro a gafodd ei sefydlu yn dilyn difrod sylweddol a gafodd ei achosi i'r bont droed gan graen ar gefn lori. Oherwydd cymhlethdod y cais, mae trafodaethau'n parhau rhwng y Cyngor a'r cwmnïau yswiriant i amnewid y bont droed.

Hyd nes y daw penderfyniad ar amnewid y bont, bu penderfyniad i adeiladu croesfan i gerddwyr, gan gynnig opsiwn mwy diogel na'r cyfleuster dros dro sydd ar waith ar hyn o bryd. Mae hyn yn cydymffurfio â'r safonau dylunio gofynnol a'r gofynion deddfwriaethol.

Bydd y gwaith yn cychwyn ddydd Mawrth 26 Mai, ac mae disgwyl iddo bara am gyfnod o 6 i 8 wythnos. Bydd y groesfan newydd, wedi'i rheoli gan oleuadau, yn cynnwys ynys groesi gyda dau gyfleuster croesi annibynnol, ac mae'n cydymffurfio â'r canllawiau hygyrchedd o ran defnyddwyr agored i niwed.

Mae'r Cyngor yn deall yr effaith y bydd y gwaith adeiladu hwn yn ei chael ar lif y traffig a cherddwyr; ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra, ond byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod y cyfnod eithriadol hwn. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith er budd y cyhoedd a'r gweithlu.Ymholiadau'r Cyfryngau