News Centre

Canmol sesiynau dementia ar-lein

Postiwyd ar : 21 Mai 2020

Canmol sesiynau dementia ar-lein
Ffrindiau Dementia digwyddiad, Ty Penallta, 2019.

Mae'r Aelod o'r Senedd (AS) dros Gaerffili, Hefin David, wedi canmol gwaith Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth gefnogi hyfforddiant dementia-gyfeillgar i wirfoddolwyr yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae elusennau dementia wedi dweud y bydd gwasanaethau yn parhau ar gyfer pobl sydd angen cymorth yn ystod y cyfnod hwn, wrth iddynt addasu i'r ffyrdd digidol newydd o weithio. Mae hyn yn golygu adnoddau ar-lein newydd, a fydd yn galluogi pobl i gael hyfforddiant o ran cymorth dementia yn ystod y cyfnod hwn o gadw pellter cymdeithasol.

Sefydlodd Cymdeithas Alzheimer's y fenter Ffrindiau Dementia i helpu'r sawl sy'n byw gyda'r cyflwr yn y gymuned. Yn y gorffennol, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddigwyddiadau Ffrindiau Dementia mewn llyfrgelloedd a safleoedd eraill.

Er bod sesiynau wyneb yn wyneb wedi'u gohirio ar hyn o bryd, mae'r wefan Ffrindiau Dementia yn dal i gynnig y cyfle i ddod yn Ffrind Dementia trwy gwblhau sesiwn wybodaeth ar-lein.

Dywedodd Hefin David AS, a oedd hefyd yn canmol Tîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent: “Mae'n braf gweld dechreuad ymgyrch Ffrindiau Dementia ar-lein sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd cymunedau Dementia-gyfeillgar, y gwaith sy'n digwydd a sut mae rhannu syniadau, gwybodaeth a negeseuon.

“Mae'r cymorth i'r sawl trigolyn sy'n dibynnu ar y gwasanaethau a ddarperir gan Dîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent yn hanfodol er mwyn cynnal iechyd a lles yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn.”

Mae Cymdeithas Alzheimer's yn diffinio Ffrind Dementia fel rhywun sy'n dysgu am ddementia, fel y gallant helpu eu cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Carol Andrews, Dirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia: “Roedd yr wythnos diwethaf i fod yn Wythnos Gweithredu Dementia, ond mae hi wedi'i gohirio tan yn ddiweddarach eleni, gyda dyddiad newydd i'w gyhoeddi.

“Mae'n bwysig bod gwasanaethau yn gallu parhau ac rwy'n falch eu bod nhw, er mewn fformat gwahanol.”
Ychwanegodd y Cynghorydd Carl Cuss, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Lles: “Mae'n bwysig bod elusennau'n gallu addasu yn ystod y cyfnod anodd hwn er mwyn parhau i gyflawni eu gwaith pwysig. Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili atgoffa pawb y gallant gymryd camau i ddod yn Ffrind Dementia gyda'r sesiynau gwybodaeth ar-lein hyn.”

I fynegi diddordeb mewn dod yn Ffrind Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer's, ewch i: https://bit.ly/2WIn76G


Ymholiadau'r Cyfryngau