News Centre

Ysgolion hyb gofal plant newydd yn agor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili

Postiwyd ar : 14 Mai 2020

Ysgolion hyb gofal plant newydd yn agor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
Mae dwy ysgol hyb gofal plant newydd wedi agor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon i ddarparu cymorth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
 
Bydd yr ysgolion hyb yn Ysgol Gynradd Greenhill yn Gelligaer a'r Ganolfan Ddysgu, Glan-y-nant, ym Mhengam yn darparu sesiynau tra bydd ysgolion ar gau yn ystod yr argyfwng Coronafeirws i'r rhai y nodwyd bod angen cymorth arnynt.
 
Mae'r safleoedd hyn yn ymuno â naw ysgol hyb bresennol ledled y Fwrdeistref Sirol sy'n darparu gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol ar hyn o bryd - Ysgol Uwchradd Bedwas, Ysgol Gynradd Coed Duon, Ysgol Idris Davies 3-18, Ysgol Lewis Pengam, Ysgol Gymunedol Rhisga, Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod, Ysgol Gynradd Sant Iago, Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd ac yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle Gelli-haf). 
 
Dywedodd y Cynghorydd Barbara Jones, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, “Mae'r ysgolion hyb wedi helpu darparu gwasanaethau hanfodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol drwy ddarparu gofal plant i alluogi'r rheini sydd mewn rolau hanfodol i barhau i weithio. 
 
"Rydym hefyd yn cydnabod y bydd y cyfnod estynedig hwn o gau ysgolion yn arbennig o anodd i rai o'n plant mwy agored i niwed; nod yr ysgolion hyb ychwanegol hyn yw darparu cymorth ychwanegol i'r disgyblion hynny yn ystod yr argyfwng presennol."  
 
I ddarganfod rhagor am ddarpariaeth gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn ystod y pandemig Coronafeirws, ewch i www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/Covid-19-Childcare-provision?lang=cy-gb


Ymholiadau'r Cyfryngau