News Centre

Cwmni lleol yn rhoi offer hanfodol i gynorthwyo’r ymdrech gofal

Postiwyd ar : 21 Mai 2020

Cwmni lleol yn rhoi offer hanfodol i gynorthwyo’r  ymdrech gofal

Mae Transcend Packaging wedi rhoi 1500 o amddiffynwyr wyneb untro i'w defnyddio mewn cartrefi gofal ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dosbarthwyd yr amddiffynwyr wyneb i Dy Iscoed, a Min-y-Mynydd a chartrefi byw â chymorth y Cyngor fel y gallant barhau i ddarparu gofal a chymorth hanfodol i bobl agored i niwed trwy gydol argyfwng y coronafeirws.

Mae'r rhodd yn un o nifer a gydlynwyd yn llwyddiannus gan Dîm Adfywio Cymunedol y Cyngor, sydd hefyd yn parhau i gysylltu â busnesau lleol sy'n cynnig cymorth i recriwtio staff ychwanegol trwy gydol yr achos o Coronafeirws.

Mae'r amddiffynnydd wyneb gan Transcend ar gyfer unrhyw un sydd am gymryd rhagofal diogelwch ychwanegol o ronynnau hylif yn yr awyr sy'n gysylltiedig â'r feirws gan gynnwys staff y GIG a gofal cymdeithasol, gweithwyr manwerthu, gyrwyr dosbarthu neu weithwyr sy'n paratoi bwyd.

Maen nhw’n cael eu cynhyrchu yn ffatri’r cwmni yn Ystrad Mynach lle mae fel arfer yn gwneud gwellt papur a phecynnu cynaliadwy eraill ar gyfer brandiau Bwytai Gwasanaeth Cyflym blaenllaw’r byd gan gynnwys McDonald’s, KFC, Starbucks, a llawer mwy.

Cynhyrchwyd mwy na miliwn o amddiffynwyr wyneb yn ystod yr wythnos gyntaf ac maent eisoes yn cael eu defnyddio ar draws ysbytai a chartrefi gofal yng Nghymru ac yn cael eu profi neu eu dosbarthu yn y systemau iechyd yng Ngwlad Groeg, yr Eidal, Siapan, Iwerddon a rhannau eraill o'r DU.

Dywedodd Lorenzo Angelluci, Prif Swyddog Gweithredol Transcend Packaging: “Rydyn ni wedi bod yn ymwybodol o’r her genedlaethol o ddod o hyd i gyfarpar diogelu personol, felly fel gwneuthurwr pecynnau fe wnaethon ni herio ein hunain i weld beth allwn ni ei wneud i helpu yn y frwydr hon.  Rydym yn falch ein bod wedi cynllunio, cynhyrchu a derbyn cymeradwyaeth reoliadol ar gyfer amddiffynnydd wyneb y gellir ei chynhyrchu'n gyflym ac mewn niferoedd mawr, gan ddarparu amddiffyniad fforddiadwy rhag gronynnau hylif yn yr awyr."

Bydd yr amddiffynwyr wyneb hyn yn helpu i ddarparu amddiffyniad yn erbyn COVID-19 ledled Cymru ar gyfer darparwyr gofal rheng flaen, ceidwaid siopau, gweithwyr cartrefi gofal, gweithwyr manwerthu a staff bwytai.  Ein nod yw dosbarthu cymaint o amddiffynwyr â phosibl i ddwylo gweithwyr allweddol a dylem allu cynhyrchu rhwng miliwn a dwy filiwn o amddiffynwyr wyneb yr wythnos cyhyd â bod yr angen yn parhau."
Ychwanegodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd y Cyngor, “Mae hon yn weithred anhygoel o garedig a bydd rhodd y cwmni yn chwarae rhan hanfodol i roi cymorth i'n staff gofal sy'n gwneud gwaith mor wych yn gofalu am drigolion oedrannus a bregus.
Ychwanegodd: "Mae ein dull rhagweithiol, gyda chymorth gan gwmnïau fel Transcend Packaging, yn helpu i ddarparu gofal i'r safon uchaf bosibl ac amddiffyn staff a phobl agored i niwed.  Diolch enfawr i bawb yn y cwmni am eu gwaith gwych i gynorthwyo’n hymdrech ofalgar."


Ymholiadau'r Cyfryngau