News Centre

Coeden yn rhoi gobaith mewn hyb

Postiwyd ar : 19 Mai 2020

Coeden yn rhoi gobaith mewn hyb

Mae coeden arbennig yn helpu pobl ifanc i arddangos eu dymuniadau ar gyfer y dyfodol. Ychwanegwyd y “Goeden Gobaith” bren at Hyb Gofal Plant Idris Davies i helpu nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Mae plant wedi cael eu hannog i hongian negeseuon personol o obaith a phositifrwydd ar y strwythur, a gafodd ei greu gan yr elusen Growing Space. Mae'r “Coed Gobaith” hefyd wedi bod yn ymddangos mewn ysbytai a meddygfeydd.

Sefydlwyd Hyb Gofal Plant Idris Davies ddiwedd mis Mawrth 2020 i roi cymorth i anghenion gofal plant gweithwyr allweddol a disgyblion agored i niwed ar draws Cwm Rhymni Uchaf.

Dywedodd Mr Owen, sy'n Bennaeth yn Ysgol Idris Davies 3–18 a hefyd yn un o Arweinwyr yr Hyb: “Rydym yn hynod o ddiolchgar i Growing Space am roi'r Goeden Gobaith. Mae'r plant a'r staff yn yr Hyb wedi treulio amser pwysig yn myfyrio ar y sefyllfa bresennol ac yn ysgrifennu negeseuon gobaith yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Mae'n anfon neges mor bwysig at bawb sy'n dod i'r Hyb y byddwn ni'n dod trwy hyn gyda'n gilydd fel cymuned.”

Ychwanegodd Mrs Pascoe, Pennaeth Ysgol Gynradd Fochriw a Bryn Awel ac Arweinydd yr Hyb hefyd: “Mae'r Goeden Gobaith, gyda negeseuon o bositifrwydd wedi'u hongian o'r canghennau gan y plant, yn gwneud nodwedd drawiadol ym mhrif dderbynfa'r Hyb. Mae'n cyfleu optimistiaeth sy'n ymestyn allan i'r ysgol a'r gymuned ehangach fel gwreiddiau coeden.

“Mae'n fraint i ni dderbyn yr anrheg hon, ac rydyn ni'n ddiolchgar am garedigrwydd y rhai a'i gwnaeth yn bosibl.”

Nod y prosiect yw helpu pobl ifanc i edrych ymlaen at y dyfodol, y tu hwnt i'r cyfnod anodd hwn. Mae un nodyn wedi'i binio i'r goeden yn darllen: “Rwy'n gobeithio am gwtshys.”

Nod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, sy'n rhedeg 18–24 Mai, yw helpu lles emosiynol pobl o bob oed.

Meddai'r Cynghorydd Barbara Jones, Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad: “Mae hwn yn syniad gwych a fydd yn helpu pobl ifanc a'u teuluoedd i gadw'n bositif yn ystod y cyfnod ansicr hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr elusen Growing Space, cliciwch yma: https://bit.ly/3g0xfPY


Ymholiadau'r Cyfryngau