News Centre

Annog teuluoedd i gofrestru ar gyfer gwasanaeth prydau ysgol am ddim

Postiwyd ar : 21 Mai 2020

Annog teuluoedd i gofrestru ar gyfer gwasanaeth prydau ysgol am ddim
Mae teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer gwasanaeth dosbarthu i gartrefi y Cyngor.

Mae'r gwasanaeth, a gydlynir gan Dîm Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn dosbarthu parsel bwyd maethlon i deuluoedd cymwys bob wythnos tra bo ysgolion ar gau. Wedi'u cynnwys yn y parseli bwyd mae 5 pryd o fwyd wedi'u rhewi, detholiad o ffrwythau a llysiau ffres, torth o fara ac 1 litr o laeth i bob plentyn. Mae parseli bwyd yn cael eu dosbarthu i gyfeiriadau cartref yn wythnosol, yn ystod tymor yr ysgol a gwyliau'r ysgol.

Mae bwydlenni'r gwasanaeth yn ehangu o hyd, gyda'r Cyngor yn cyhoeddi ychwanegiad o brydau o fwyd newydd o'r wythnos yn dechrau 8 Mehefin. Bydd yr opsiynau cig newydd yn cynnwys pasta cyw iâr ac india-corn, pasta selsig a thomato, lasagne cig eidion, cyri Sws y Ddraig gyda reis, a chyw iâr barbeciw gyda reis. Bydd y pecyn llysieuol yn cynnig lasagne llysiau, tsili tair ffeuen gyda reis, balti llysiau gyda reis, macaroni a chaws, a phasta madarch hufennog.

Yn ogystal â darparu bwyd ar gyfer llysieuwyr, mae'r tîm hefyd yn gallu darparu bwyd ar gyfer nifer o ofynion dietegol eraill gan gynnwys dietau heb glwten, heb gnau, heb gynnyrch llaeth, heb soia a chynnyrch llaeth, ac anghenion plant awtistig.

Ar hyn o bryd, mae ychydig llai na 5,000 o brydau o fwyd yn cael eu dosbarthu bob wythnos i ddisgyblion cymwys ledled y Fwrdeistref Sirol, gydag adborth hynod gadarnhaol gan deuluoedd. Fodd bynnag, mae yna dal i fod teuluoedd cymwys nad ydynt wedi cofrestru i elwa ar y gwasanaeth.

Os yw'ch plentyn fel arfer yn derbyn prydau ysgol am ddim a hoffech ymuno â'r gwasanaeth dosbarthu i gartrefi, neu i gael gwybod a ydych yn gymwys, ewch i: www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/School-dinners-and-breakfast-clubs?lang=cy-gb  
 


Ymholiadau'r Cyfryngau