News Centre

Byddwch yn garedig yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon

Postiwyd ar : 22 Mai 2020

Byddwch yn garedig yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon
Mae Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili yn gofyn i bawb fod yn garedig i'w hunain a'i gilydd yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni, a gynhelir gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, rhwng 18 - 24 Mai; y thema ar gyfer 2020 yw caredigrwydd.  Mae'r Cyngor yn defnyddio'r amser hwn i atgoffa staff a thrigolion bod cymryd yr amser i berfformio gweithredoedd o garedigrwydd tuag at eraill a chymryd gofal o'u hunain bellach yn bwysicach nag erioed.

Gallai gweithredoedd syml o garedigrwydd fod yn unrhyw beth - o siopa ar gyfer cymydog sy'n agored i niwed i gysylltu â ffrind nad ydych wedi siarad ag hwy am sbel.  Yn ogystal â chynnig cymorth i eraill a allai fod mewn angen, mae gweithredoedd o garedigrwydd yn helpu i wella ein lles ein hunain.

Ar ddechrau’r wythnos hefyd fe wnaeth Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, a’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, gyhoeddi cyllid ychwanegol o £5 miliwn ar gyfer iechyd meddwl mewn ysgolion.  Bydd y cyllid yn darparu cymorth newydd i blant o dan 11 oed ac athrawon.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Gordon, Hyrwyddwr Iechyd Meddwl y Cyngor, “Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng ac ansicrwydd, mae ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn hynod o bwysig.  Bydd llawer ohonom yn profi ein heriau personol ein hunain a gall gweithredoedd bach o garedigrwydd wneud gwahaniaeth enfawr.  Ni ddylid diystyru cymryd amser i fod yn garedig i chi'ch hun hefyd, gan fod cymryd gofal o’ch hunain yn hanfodol yn y cyfnod anodd hwn.

Daw'r cyhoeddiad cyllid gan Lywodraeth Cymru fel newyddion i'w groesawu a bydd yn gwella'r gwasanaethau sydd eisoes yn cael eu cynnig i bobl ifanc yn y Fwrdeistref Sirol; gan gynnwys lansiad diweddar linell gymorth a gwefan bwrpasol i gynorthwyo pobl ifanc a'u teuluoedd yn ystod y pandemig  Coronafeirws."
 


Ymholiadau'r Cyfryngau