News Centre

Coronafeirws – Prydau ysgol am ddim

Postiwyd ar : 23 Maw 2020

Coronafeirws – Prydau ysgol am ddim
Yn ystod y cyfnod pan fydd ysgolion ar gau, bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim ar gyfer yr holl ddisgyblion cymwys.

Os yw'ch plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ac eisiau derbyn y gwasanaeth hwn, rhowch wybod i ni – os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes – naill ai drwy e-bostio PontyddiWaith@caerffili.gov.uk neu ffonio 01495 237921. Mae hyn yn berthnasol i'r ddarpariaeth o ddydd Llun 30 Mawrth, pan fydd y ddarpariaeth prydau wedi'u rhewi yn cychwyn. Bydd hyn yn caniatáu i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am y ddarpariaeth hon, ac yn caniatáu i ni ddarparu ar gyfer gofynion dietegol ychwanegol posibl sydd gan eich plentyn.
 
O ddydd Llun 23 Mawrth i ddydd Gwener 27 Mawrth – fel mesur tymor byr – bydd y prydau bwyd am ddim ar ffurf pecynnau bwyd. Bydd angen casglu'r rhain o ysgolion dynodedig. Mae'r rhestr lawn ar gael yn y ddogfen PDF, isod:
Rhestr-Manau-Casglu.pdf
 
Bydd y gwasanaeth hwn yn dod i ben ar ddydd Gwener 27 Mawrth, a bydd darpariaeth prydau bwyd wedi'u rhewi yn cymryd ei le o ddydd Llun 30 Mawrth ymlaen.
 
Bydd y prydau wedi'u rhewi yn cynnwys cyflenwad o brydau ar gyfer 5 diwrnod. Bydd y rhain ar gael i'w casglu o fannau dynodedig, a'u paratoi a'u bwyta yn eich cyfeiriad cartref (bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhoi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili).
 
Os yw'ch amgylchiadau wedi newid, gwnewch gais am brydau ysgol am ddim drwy'r ddolen hon – https://bit.ly/39ispZZ – neu ffonio 01443 864055.
 
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, ffoniwch ni ar 01495 237921.


Ymholiadau'r Cyfryngau