News Centre

Cynlluniau tanlwybr Cwmcarn yn cael eu dangos

Postiwyd ar : 01 Gor 2019

Cynlluniau tanlwybr Cwmcarn yn cael eu dangos

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn datblygu cynlluniau i waredu'r tanlwybr presennol i gerddwyr o dan y ffordd fynediad i'r Ffordd Goedwig, a rhoi croesfan newydd yn ei le gyda mynediad gwell.

Comisiynwyd y tanlwybr ym 1976 i ddarparu mynediad ar gyfer cerddwyr rhwng Heol y Gogledd/Lle'r Coroni a Rhes y Ffos Gyflenwi/Maes Hamdden.

Mae adeiledd y tanlwybr mewn cyflwr ‘eithaf da i wael’ ar hyn o bryd, ac mae peirianwyr y Cyngor o'r farn ei fod yn rhy hwyr i'w atgyweirio mewn modd economaidd. Mae'n bosibl bod defnyddwyr y tanlwybr wedi sylwi ar y concrit yn dirywio mewn sawl man, yn ogystal â mannau lle mae'r dur atgyfnerthu wedi rhydu'n ddifrifol.

Mae adroddiad wedi'i gomisiynu yn dilyn asesiad adeileddol llawn, a'r opsiwn a ffafrir yw gwaredu/llenwi'r tanlwybr a darparu croesfan newydd gyda mynediad gwell o'r ddwy ochr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cyngor yn awyddus i gynnwys preswylwyr lleol yn y broses, a bydd arddangosfa wybodaeth yn cael ei chynnal yn Sefydliad Cwmcarn, 1–12 Gorffennaf.

Bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cyngor wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ar y dyddiadau canlyno:

  • Dydd Iau 4 Gorffennaf  – 11am to 2pm
  • Dydd Mercher 10 Gorffennaf – 4pm to 7pm

Gallwch hefyd ddweud eich dweud drwy lenwi'r arolwg am y Cynnig i ddisodli tanlwybr Ffordd Goedwig Cwmcarn gyda man croesiYmholiadau'r Cyfryngau