News Centre

Hwb 3G ar gyfer Coed Duon!

Postiwyd ar : 10 Ion 2018

Hwb 3G ar gyfer  Coed Duon!
Bydd Coed Duon yn elwa o gae chwaraeon 3G newydd sbon diolch i gyhoeddiad cyllid mawr gan Lywodraeth Cymru.
 
Cyflwynodd cyngor bwrdeistref sirol Caerffili gais am y cyfleuster 3G newydd ac mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yr wythnos hon wedi rhoi'r golau gwyrdd i'r cynllun gan ddefnyddio cyllid o £810,000 gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru.
 
Bydd y cae newydd yn cael ei adeiladu ar dir Ysgol Gyfun Coed Duon, sydd wedi'i leoli'n gyfleus i drigolion Coed Duon, Cefn Fforest, Pontllan-fraith a'r ardaloedd cyfagos.
 
Meddai'r Cyng. Nigel George, Aelod Cabinet Caerffili dros Wasanaethau'r Gymdogaeth, "Bydd newyddion o'r cyfleuster newydd cyffrous hwn yn cael ei groesawu'n eang a bydd y cae’n darparu'r ddarpariaeth chwaraeon orau i'r gymuned gyfan ei mwynhau."
 
"Yn bwysicach, bydd hefyd yn darparu cyfleuster amgen a chynhwysedd ychwanegol yn dilyn cau arfaethedig canolfan hamdden Pontllan-fraith gerllaw."
 
Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Dave Poole, "Mae hwn yn gyhoeddiad gwych ac yn dangos ein bod yn cyflawni ein hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau lleol gwell a fydd o fudd i iechyd a lles y gymuned. Edrychwn ymlaen yn awr at y cynllun sy'n cychwyn ar y safle cyn gynted ag y bo modd, "ychwanegodd.

Dywedodd Ravi Pawar, Pennaeth Ysgol Gyfun Coed Duon, "Rydw i wrth fy modd gyda'r penderfyniad i ddarparu cyfleuster 3G ar gyfer y disgyblion a'r gymuned yng Nghoed Duon. Bydd y cyfleuster 21ain ganrif hwn yn cefnogi ein cenhadaeth i fod yn ganolfan rhagoriaeth chwaraeon, gyda darpariaeth ragorol i gydweddu â'n huchelgais. Byddwn yn sicr yn gwneud y defnydd gorau ohoni. "

Mae'r arian wedi dod ar gael diolch i gynilion o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif  uchelgeisiol Cyngor Caerffili. Mae nifer o ddatblygiadau ysgol newydd hynod o lwyddiannus wedi'u cyflwyno o fewn y gyllideb o £56.5 miliwn yn ogystal ag arian cyfatebol gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru, gan gynnwys datblygiadau yn Ysgol Uwchradd Islwyn yn Oakdale, Ysgol Y Gwindy yng Nghaerffili a'r campws 3-18 newydd yn Abertyswg.


Ymholiadau'r Cyfryngau