News Centre

Gymnastwyr ifanc yn cipio'r wobr ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell

Postiwyd ar : 25 Chwe 2020

Gymnastwyr ifanc yn cipio'r wobr ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell
Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili longyfarch y tîm gymnasteg o Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell, Caerffili am eu llwyddiant ysgubol yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol i Ysgolion Cynradd yr Urdd.
 
Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gynharach y mis hwn a chafodd y disgyblion eu coroni yn ‘Pencampwyr Cymru’. Perfformiodd y tîm ddilyniant am ddwy funud a oedd yn cynnwys llawer o symudiadau anodd a chymhleth y buont yn gweithio'n galed iawn i'w berffeithio.
 
Yn ogystal â llwyddiant yn y gystadleuaeth tîm, daeth Anwen a Siena yn 4ydd yn y parau a pherfformiodd Joshua yn wych yn y senglau. Roedd Miss Alice Williams, Cynorthwyydd Addysgu yn yr ysgol, yn hyfforddwr tîm ac roedd hi'n falch iawn o bob unigolyn a gymerodd ran.
 
Dywedodd Mr Gareth Hughes, Dirprwy Bennaeth, “Unwaith eto, mae’r plant a’r staff yn Ysgol y Castell wedi mynd yr ail filltir er mwyn dod â llwyddiant i’n hysgol. Mae'r canlyniad hwn yn brawf o'r disgyblion a'r staff talentog a gweithgar sydd gennym yn ein hysgol. Rydyn ni'n falch iawn ohonyn nhw i gyd.”
 
Dywedodd y Cynghorydd Barbara Jones, Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad, “Mae'n wych gweld cymaint o lwyddiant gan grŵp bach o ddisgyblion. Hoffwn i longyfarch pawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth hon ac edrychaf ymlaen at glywed am eich cyflawniadau yn y dyfodol.”


Ymholiadau'r Cyfryngau