News Centre

Ysgolion Cynradd yn derbyn gwobr ariannol am eu hymdrechion ailgylchu

Postiwyd ar : 11 Chwe 2020

Ysgolion Cynradd yn derbyn gwobr ariannol am eu hymdrechion ailgylchu

Mae tair Ysgol Gynradd wedi cael eu canmol am eu hymdrechion i leihau eu defnydd o blastig.
 
Lansiwyd y Cynllun Ailgylchu Cartonau Llaeth gan grŵp 'Her Plastigion' Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Woosnam Dairies i annog ysgolion i ailgylchu eu cartonau llaeth yn gywir. Mae Woosnam Dairies bellach yn defnyddio cartonau papurfwrdd, sy'n cynnwys 69% yn llai o blastig, yn lle cartonau plastig.
 
Dyma'r ail gyfres o wobrau a dyma chanlyniadau’r tair ysgol fuddugol; dyfarnwyd y wobr gyntaf, ynghyd â Chwpan Pencampwyr Ailgylchu a £150, i Ysgol Gynradd Cefn-y-pant,  yr ail wobr o fedal a £100 i Ysgol Gynradd y Twyn a’r drydedd wobr o fedal a £50 i Ysgol Gynradd Penllwyn. Hefyd, roedd cwpan a gwobr o £100 am y feithrinfa orau yn y Fwrdeistref Sirol a ddyfarnwyd i Feithrinfa ‘Mini Miners Club’ yn Ystrad Mynach.
 
Rhoddwyd yr holl wobrau gan Woosnam Dairies.
 
Mae'r grŵp 'Her Plastigion' yn annog ysgolion yn yr ardal i greu biniau/systemau/safleoedd creadigol fel gall y plant cael hwyl ac ymgysylltu â'r ymdrechion ailgylchu. Mae'r disgyblion yn glanhau ac yn rhoi'r cartonau gwag mewn bagiau yn barod i Woosnam Dairies eu casglu i'w hailgylchu.
 
Dywedodd Kate Bennett, Pennaeth Ysgol Gynradd Cefn-y-pant: "Rydyn ni'n falch iawn o ymdrechion y plant o ran sicrhau eu bod nhw'n ailgylchu'r cartonau ac mae’r ‘Helpwyr Heddiw’ wrth eu boddau yn eu golchi yn ystod amser chwarae. Mae'n hollbwysig bod y plant yn dysgu am bwysigrwydd ailgylchu ac yn cymryd rhan wrth lanhau'r deunyddiau. Gobeithio bod hon yn sgil y bydden nhw'n mynd â hi adref ac yn annog eu teuluoedd i ailgylchu hefyd! Rydyn ni'n gweithio'n galed i hyrwyddo ailgylchu fel ysgol ac, yn ddiweddar, cawsom ni fin brown arall yn lle un gwyrdd, yn y gobaith o leihau gwastraff ymhellach."

Meddai'r Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Gynaliadwyedd, "Rydyn ni'n ddiolchgar i Woosnam Dairies am weithio gyda ni i greu'r cynllun hwn ac i'r holl ysgolion sydd wedi gwneud ymdrech mawr i helpu mynd i'r afael â'r mater o newid hinsawdd. Dim ond un o'r mentrau a ddatblygwyd gan grŵp 'Her Plastigion' y Cyngor i leihau'r defnydd o blastigion yn y Fwrdeistref Sirol yw'r cynllun ailgylchu cartonau llaeth."Ymholiadau'r Cyfryngau