News Centre

Gwiriwch cyn i chi fwcio’r Dydd Gŵyl Sain Folant hwn

Postiwyd ar : 12 Chwe 2020

Gwiriwch cyn i chi fwcio’r Dydd Gŵyl Sain Folant hwn
.

Mae Tîm Diogelwch Bwyd Cyngor Caerffili yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau fod busnesau bwyd yn cael eu harchwilio a sgôr hylendid yn cael eu harddangos ar y drws er mwyn galluogi cwsmeriaid i wneud dewis gwybodus wrth brynu bwyd.

Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn system sy’n seiliedig ar raddfa o 0 sy’n golygu ‘angen gwella ar frys’ i gyfradd uchel o 5 sy’n ‘dda iawn’.

Felly, os ydych yn cadw bwrdd am noson ramantus, y caffi bach cysurus, neu’n bwriadu archebu pryd parod ar eich ffordd adref ar gyfer pryd bwyd rhamantus, dylech wirio’r gyfradd hylendid yn gyntaf!

Dywedodd Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Gwasanaethau Cymdogaeth, Cyng. Nigel Ceorge Stenner, “Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i atgoffa trigolion i wneud dewisiadau doeth pan mae’n dod i ddiogelwch bwyd.  Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ei wneud yn haws i bawb ddewis bwyta eu prydau mewn llefydd lle mae hylendid bwyd yn flaenoriaeth uchel.  Fel awdurdod, rydym yn awyddus i sicrhau fod pob eiddo bwyd yn cydymffurfio’n llawn a bod y tîm Diogelwch Bwyd yn gweithio’n rhagweithiol gyda busnesau sydd â chyfradd hylendid o 2 neu lai i gynnig cyngor ar ystod o destunau gyda’r bwriad o wella eu cyfradd.”

Cadwch lygaid allan am sticeri hylendid bwyd gwyrdd a du sy'n cael eu harddangos ar ddrysau a ffenestri'r adeilad. Os nad ydych yn gallu gweld sticer, gofynnwch i staff neu gwiriwch ar-lein ar https://www.food.gov.uk/wales/wales

Mae’n rhaid i bob busnes Cymreig sy’n gwerthu neu ddarparu bwyd arddangos eu sticer gyfradd. Os ydych yn ymwybodol o fusnes bwyd nad yw’n arddangos ei gyfradd hylendid bwyd, rhowch wybod drwy ffonio 01495 235340 neu e-bostiwch diogelwchiechydbwyd@caerffili.gov.uk
 


Ymholiadau'r Cyfryngau