News Centre

Dyma ni eto! Storm Dennis ar ei ffordd

Postiwyd ar : 13 Chwe 2020

Dyma ni eto! Storm Dennis ar ei ffordd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd ar gyfer dydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Chwefror.

Disgwylir i Storm Dennis gyrraedd tua 12pm ddydd Sadwrn hyd at amser cinio ddydd Sul. Disgwylir i Storm Dennis ddod â chyfnodau o law, yn drwm ac yn ddwys ar adegau, gyda niwl dros fryniau, a disgwylir iddi effeithio ar dde Cymru gyfan dros y penwythnos.

Ar hyn o bryd, ni ddisgwylir i Storm Dennis fod yr un mor gryf â Storm Ciara yn ddiweddar o ran cryfder y gwynt, ond mae disgwyl y bydd mwy o law na Ciara.

Gall y gwynt a'r glaw disgwyliedig achosi difrod pellach, yn enwedig gan y gallai coed a strwythurau fod wedi'u gwanhau yn dilyn Storm Ciara, ac mae'r ddaear yn ddirlawn a allai achosi llifogydd lleol tymor byr.

Dylai gyrwyr fod yn ymwybodol o'r amodau tywydd a gwirio llwybrau cyn cychwyn ar eu teithiau ac osgoi teithiau diangen.

Bydd timau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth law i ymateb i unrhyw achosion o goed wedi cwympo, malurion a llifogydd.

Ffoniwch ein tîm y tu allan i oriau swyddfa ar 01443 875500 i roi gwybod am ddigwyddiad.

Cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd - https://naturalresources.wales/flooding/what-to-do-before-during-and-after-a-flood/?lang=cy

Gwiriwch am rybuddion llifogydd - https://naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=cy

Darganfyddwch fwy am y rhybuddion tywydd - https://www.metoffice.gov.uk/weather/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2020-02-13Ymholiadau'r Cyfryngau