News Centre

Buddsoddiad o £130 mil yn ailwampio ardaloedd chwarae Caerffili

Postiwyd ar : 25 Chwe 2020

Buddsoddiad o £130 mil yn ailwampio ardaloedd chwarae Caerffili
Mae parciau chwarae plant ym Mharc Lansbury, Trecenydd ac Abertridwr i gyd wedi cael cyfarpar newydd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £130,000. Penderfynwyd ar y gwelliannau i'r tri man chwarae drwy ymgysylltu ac ymgynghori â thenantiaid a thrigolion lleol.

Gwnaed y buddsoddiad o ganlyniad i raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Drwy'r rhaglen SATC, bydd swm o £260 miliwn yn cael ei fuddsoddi i drawsnewid cartrefi tenantiaid y Cyngor ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili, ynghyd â gwelliannau amgylcheddol ehangach.

Mae pobl ifanc yn Nhrecenydd wedi elwa ar estyniad i'w man chwarae presennol, gydag eitemau newydd sbon o gyfarpar gan gynnwys uned aml-chwarae, 'Spinner' a chwyrligwgan. Mae buddsoddiad ychwanegol o £6,000 wedi'i ddarparu gan Gyngor Cymuned Pen-yr-heol, Trecenydd ac Eneu'r-glyn ynghyd â £2,225 drwy Gyllideb y Fforwm Ardal.

Cynorthwywyd gwelliannau ym Mharc Lansbury gyda £8,900 oddi wrth adran Gwasanaethau Hamdden y Cyngor fel rhan o'i Gronfa Chwarae Digonol. Mae'r holl gyfarpar yn y parc wedi'i symud ac mae'r ardal wedi'i rhannu'n ardaloedd i blant iau ac i dwdlod. Mae gan yr ardal i blant iau newydd siglydd si-so 'Wipe Out', siglenni, chwyrligwgan ac uned aml-chwarae. Mae twdlod yn gallu mwynhau eu huned aml-chwarae eu hunain, siglenni a chwyrligwgan, yn ogystal â ‘Springies’ a byrddau gweithgareddau.

Mae Abertridwr wedi cael cyfarpar ychwanegol yn y parc chwarae presennol, gan gynnwys uned aml-chwarae, chwyrligwgan a siglenni newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Phipps, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gartrefi a Lleoedd, “Mae gweithio gyda'n trigolion i sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud am elfen gwella'r amgylchedd o'n rhaglen SATC yn hanfodol i'r Cyngor, felly mae'n galonogol gweld bod trawsnewid yr ardaloedd chwarae hyn wir yn cynrychioli dymuniadau'r rhai a fydd yn eu defnyddio.”


Ymholiadau'r Cyfryngau