Chwefror 2020
Rhoddodd Cabinet Cyngor Caerffili gefnogaeth unfrydol tuag at adroddiad i wella cyrhaeddiad disgyblion ymhellach yn gysylltiedig â derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd mae adroddiadau cynnar yn dangos bod gwelliant cyson eisoes yn y maes hwn.
Gyda'r gwanwyn ar y gorwel mae'r awyr agored yn galw ac mae ein parciau gwledig yn cynnig lle gwych i ymadfywio.
Mae Cynghorau Caerffili a Rhondda Cynon Taf wedi symud ymlaen i gydweithio â'i gilydd i wella eu gwasanaethau trafnidiaeth.
Rhybuddir trigolion am alwyr digroeso sy'n cynnig taliadau o £500, sy’n honni eu bod nhw’n gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae'r gwaith bron a'i gwblhau i wella mynediad a diogelwch i drigolion yn ardaloedd Nelson, Gilfach a Bargod ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae adroddiad wedi dangos bod Tîm Rhenti Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi helpu sicrhau incwm ychwanegol o £865,000 ar gyfer ei denantiaid rhwng mis Ebrill a diwedd mis Rhagfyr y llynedd.