Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae timau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i dderbyn yr her ac addasu'r ffordd y maent yn gweithio i ddiwallu anghenion yn ystod yr achos o Coronafeirws.
As the Easter bank holiday weekend approaches Caerphilly County Borough Council, Aneurin Bevan University Health Board and other partners across Gwent are sharing one simple message – stay home.
Addysg i oedolion yw un arall o'n gwasanaethau sy'n mynd y tu hwnt i'r disgwyl, gan arallgyfeirio i helpu'r ymateb i Covid-19. Maen nhw wedi ymuno â channoedd o staff sydd wedi'u hadleoli i helpu'r gymuned.
Mae Tîm Arlwyo Cyngor Caerffili wedi ymuno â Woosnam Dairies i wella arlwyo eu gwasanaeth dosbarthu prydau ysgol am ddim.
Hyd yma, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo grantiau busnes brys mewn perthynas â coronafeirws sydd werth cyfanswm o £11.9 miliwn.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau iechyd a lles ei staff yn ystod yr achos o Coronafeirws.