Pleidleiswyr Ifan

Mae troi’n 18 oed yn dod a hawliau a chyfrifoldebau newydd, gan gynnwys bod yn gymwys i bleidleisio am y tro cyntaf.

Trwy gofrestru i bleidleisio, byddwch yn cael cyfle pwysig i bleidleisio ar eich dyfodol. Ar ôl cyrraedd 18 oed, does dim ffordd well i newid pethau. Byddwch yn gallu pleidleisio mewn etholiadau Llywodraeth Leol, Ewrop a Seneddol.

Darganfyddwch mwy am gofrestru eich pleidlais a sut mae’r broses etholiadau

yn gweithio drwy ddilyn y dolenni canlynol:

Fel pleidleisiwr/wraig ifanc, rydych yn cael eich annog i wirio’r gofrestr er mwyn sicrhau eich bod wedi cofrestru, yn enwedig gan ei fod yn debygol fod rhywun arall wedi cwblhau’r ‘ffurflen ymholiad tai’ a anfonwyd i’ch cartref. Os nad yw eich enw wedi ei rhestri neu nad ydych yn siŵr os ydych wedi cofrestru, gallwch gofrestru ar-lein. Peidiwch â phoeni am gofrestru ddwywaith - byddwn yn gwirio am hynny.

Mae cofrestru i bleidleisio yn bwysig oherwydd mae’n profi lle rydych yn byw, sydd yn rhywbeth hanfodol pan rydych yn gwneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr, cyfrif banc, neu hyd yn oed prynu ffôn symudol.

Cofrestru i bleidleisio os ydych yn fyfyriwr/wraig

Os ydych yn fyfyriwr/wraig gyda chyfeiriad cartref a chyfeiriad yn ystod y tymor, gallwch gofrestru i bleidleisio o’r ddau gyfeiriad, dim ond nad yw’r ddau yn dod o dan ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mewn etholiadau cynghorau lleol, gallwch bleidleisio yn y ddau le. Mewn etholiad cyffredinol neu Ewrop, rhaid i chi ddewis pleidleisio mewn un lle yn unig.

“Walkthrough and register to vote”.
 

 
Cysylltwch â ni