Polisi Gorfodaeth Diogelwch y Cyhoedd

Mae ein Is-adran Diogelwch y Cyhoedd yn cynnal ystod eang o swyddogaethau diogelu a rheoleiddiol, sydd yn ceisio diogelu, hyrwyddo a gwella iechyd, diogelwch a lles economaidd ein cymunedau a'n gweithwyr, yn ogystal â rheoleiddio masnach a'r amgylchedd. Maent hefyd yn gorfodi nifer o statudau, â llawer ohonynt yn cynnwys sancsiynau troseddol ar y rhai sy'n torri'r gyfraith.

Er mwyn sicrhau dull teg a chyson i'n cyfrifoldebau gorfodi rydym wedi cynhyrchu Polisi Gorfodaeth, sydd ar gael i'w lawrlwytho isod:

Polisi Gorfodaeth Diogelwch y Cyhoedd (PDF 59kb)

Roedd y polisi yn destun ymgynghoriad yn ystod ei gynhyrchiad ac rydym yn croesawu adborth, yn enwedig ymatebion gan y personau hynny yr effeithir arnynt gan y polisi.

Mae ar gael yn y Gymraeg ar gais a gellir ei ddarparu mewn ieithoedd neu fformatau eraill os oes angen.

Cafodd y polisi ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 4 Mawrth 2015 a'i weithredu o 1 Ebrill 2015.

Cysylltwch â ni