Rhaglen nofio am ddim

We salute you


Rydym yn darparu nofio am ddim yn ystod sesiynau cyhoeddus ar gyfer aelodau a chyn-aelodau’r lluoedd arfog.

Termau ac Amodau:

  • Aelodau a chyn-aelodau’r lluoedd arfog – unrhyw un sydd yn neu wedi gwasanaethau yn Lluoedd Arfog Ei Mawrhydi ar unrhyw adeg (yn cynnwys Gwasanaeth Cenedlaethol, Aelodau Arferol ac Aelodau wrth gefn).
  • I gofrestru ar gyfer nofio am ddim, rhaid i aelodau a chyn-aelodau’r lluoedd arfog ddarparu Cerdyn Adnabod swyddogol, papurau ymadael neu ddogfennau gan y Lleng Brydeinig yn dangos eu rhif gwasanaeth.
  • Papurau ymadael

Cysylltwch â’r ganolfan hamdden neu ffoniwch 01443 863072 i gael manylion.

Cysylltwch â ni