Cyfamod cymunedol

Rydym yn falch o fod wedi ymuno â Chyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn rhan o fenter y Llywodraeth i greu gwell dealltwriaeth rhwng personél milwrol a'r cyhoedd.

Addewid gwirfoddol yw Cyfamod Cymunedol i hybu elusennau, awdurdodau lleol, busnesau, cymunedau ac unigolion i weithio gyda'i gilydd ochr yn ochr â'r fyddin i gynnig cefnogaeth i bersonél y lluoedd arfog a'u teuluoedd yn ogystal â milwyr wrth gefn a chyn aelodau o’r lluoedd arfog.

Gwneir y Cyfamod Cymunedol rhwng aelodau a chyn aelodau'r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd, sy’n gweithio ac yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili a Bwrdd Gwasanaeth Lleol Caerffili a sifiliaid.

Datganiad gwirfoddol o gyd-gefnogaeth rhwng y gymuned a'r Lluoedd Arfog ar lefel leol yw Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Caerffili.

Diben y Cyfamod Cymunedol hwn yw hybu cefnogaeth i aelodau o’r Lluoedd Arfog sy’n gweithio ac yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili, yn enwedig y sawl sydd wedi cyfrannu mwyaf. Mae hyn yn cynnwys personél y presennol a’r gorffennol, eu teuluoedd a’u gweddwon ledled bwrdeistref sirol Caerffili.

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog   (PDF 842kb)
Cysylltwch â ni