Coronafeirws - cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf

Cynnwys:

 1. Gwybodaeth ynghylch coronafeirws (y dudalen hon)

 2. Gwasanaethau'r Cyngor yn ystod coronafeirws

 3. Ysgolion a dysgu cymunedol i oedolion

 4. Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

 5. Gwirfoddoli a chymorth cymunedol

 6. Cymorth i fusnesau

 7. Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

 8. Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws

 9. Covid-19 grants linked to business rate properties in Wales

 10. Council tax advice and assistance

Rydyn ni'n deall y gallai fod gan ein trigolion bryderon o ran coronafeirws. Byddwn ni'n diweddaru'r dudalen hon wrth i'r wybodaeth a'r arweiniad diweddaraf ddod i law.

Mae nifer yr achosion o coronafeirws yn parhau i gynyddu ledled y byd, a bellach mae achosion wedi'u cadarnhau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r Cyngor yn parhau i ddilyn cyngor swyddogol gan asiantaethau allweddol fel Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae cyngor swyddogol yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, felly byddwn yn parhau i roi'r diweddariadau a'r dolenni gwe diweddaraf yma ar ein gwefan fel y gall trigolion gyrchu'r ffynonellau data mwyaf perthnasol.

You can find all the latest public information on the outbreak of Coronavirus along with information about the virus and its symptoms on the following websites