Cyngor busnes

Mae nifer o adnoddau ar gael sydd wedi'u cynllunio er mwyn helpu busnesau i gydymffurfio â'r gyfraith.

Gwefan 'Business Companion'

Mae gwefan 'Business Companion' yn rhoi gwybodaeth i fusnesau ac unigolion sydd angen gwybod am safonau masnach a deddfwriaeth diogelu defnyddwyr.

Gall busnesau ddod o hyd i gyngor a gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau a materion yn cynnwys:

 • Cynnyrch â chyfyngiad oed arnynt
 • Iechyd a lles anifeiliaid
 • Hawliau defnyddwyr
 • Disgrifiad o nwyddau a gwasanaethau
 • Masnachu teg
 • Labelu bwyd
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y rhyngrwyd
 • Pwysau a mesuriadau

Penaethiaid Safonau Masnach Cymru (WHoTS)

Mae WHoTS yn darparu gwybodaeth am ble y gallwch gael help a chyngor p'un a ydych yn fusnes neu'n ddefnyddiwr.

Ewch i wefan Safonau Masnach Cymru

Cyngor gan yr adran safonau masnach

Gall ein swyddogion safonau masnach roi cyngor i fusnesau am y canlynol

 • Enwau busnesau
 • Credyd defnyddwyr
 • Contractau
 • Nwyddau ffug
 • Disgrifiadau o nwyddau a gwasanaethau
 • Bwyd
 • Prisiau
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y rhyngrwyd
 • Canllawiau cludfwyd
 • Pwysau a mesuriadau

Os ydych yn fusnes lleol ym mwrdeistref sirol Caerffili a hoffech cael cyngor diduedd, am ddim, cysylltwch â ni.

Privacy Notice

Hysbysiadau preifatrwydd: Cyngor a Gorfodaeth Busnes (PDF)

Cysylltwch â ni