Gwerthu i'r cyngor

Bob blwyddyn rydym yn gwario miliynau o bunnoedd ar ystod o nwyddau a gwasanaethau oddi wrth drydydd partïon. Yn naturiol, bydd llawer o sefydliadau am werthu nwyddau, gwaith a gwasanaethau i ni.

Mae'r canllaw cam-wrth-gam hwn wedi cael ei gynllunio i helpu cyflenwyr a chontractwyr posibl i ddeall sut yr ydym ar hyn o bryd yn prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith ac yn eich helpu chi i gynyddu eich siawns o gael gwybodaeth am gyfleoedd a gwneud cais am waith.

Gwerthu i'r Cyngor – canllaw ar gyfer cyflenwyr a chontractwyr (PDF)

Byddwn yn diweddaru'r canllaw hwn yn ôl yr angen er mwyn sicrhau ei fod yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Reoliadau Llywodraethu Corfforaethol a Chaffaeliad Ariannol yr Undeb Ewropeaidd.

Cofrestru fel cyflenwr

Gallwch gofrestru fel cyflenwr ar ein cronfa ddata, a byddwn yn eich gwahodd i gyflwyno ceisiadau ar gyfer cyfleoedd tendro.

Canllaw cofrestru cam-wrth-gam (PDF)

Rhaid i chi gofrestru cyn y gallwn eich gwahodd i gyflwyno unrhyw gynigion ar gyfer cyfleoedd tendro.

Os ydych yn gwmni adeiladu ac wedi'ch cofrestru gyda CONSTRUCTIONLINE mae'n rhaid i chi ychwanegu eich rhif CONSTRUCTIONLINE at eich proffil ar ôl cofrestru er mwyn cael eich gwahodd am gyfleoedd contract.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Natasha Ford - Swyddog Perthynas Cyflenwyr
Tel: 01443 863075
Ebost: fordn@caerphilly.gov.uk

neu

Rebecca Francombe - Cynorthwyydd Gweinyddol
Tel: 01443 863161
Ebost: francr1@caerphilly.gov.uk

Cyflwyno tendr

Bydd y canllaw hwn yn helpu cyflenwyr drwy'r broses o gwblhau cyflwyniad tendr gan ddefnyddio ein system Proactis Plaza.

Canllaw E-Dendro Proactis Plaza (PDF)

Telerau ac Amodau’r Gorchymyn Prynu

Oni chytunwyd ar delerau ac amodau contract penodol ymlaen llaw, rhoddir archebion prynu o dan delerau ac amodau'r Gorchymyn Prynu y Cyngor.

Privacy Notice

Hysbysiad Preifatrwydd Caffael (PDF)

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Cymorth, hyrwyddo a chyngor busnes