Ymgynghoriadau CDLI

Rhestrir yr holl ymgynghoriadau cyfredol a gorffenedig ar yr 2il CDLl Newydd isod. 

Ymgynghoriad

Disgrifiad

Cam yr Ymgynghoriad

Dogfennau

Cytundeb Cyflenwi Drafft

Wrth i'r amgylchiadau newid o ran coronafeirws (COVID-19), rydyn ni wedi penderfynu canslo'r ymgynghoriad ynghylch Cytundeb Cyflawni Drafft Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili.

O ran y Cytundeb Cyflawni Drafft, ni fyddwn ni'n bwrw ymlaen ymhellach nes bod argyfwng coronafeirws (COVID-19) wedi dod i ben.

Byddwn ni'n cyhoeddi pan fydd Cytundeb Cyflawni Drafft diwygiedig yn cael ei lunio

 

Ymgynghoriad caeedig

Ffurflen Ymateb i'r Cytundeb Cyflenwi

Adroddiad Adolygu 

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 (CDLl Mabwysiedig) yn ystyried y cynnydd sy'n cael ei wneud wrth weithredu'r CDLl mabwysiedig ac yn ystyried y materion sy'n hysbysu'r penderfyniad ynghylch os oes angen i'r CDLl mabwysiedig gael ei ddiwygio. 

Ymgynghoriad caeedig

 

Dydd Llun 24 Chwefror 2020 – Dydd Llun 16 Mawrth 2020. 

Llenwch i ddweud eich dweud.

Cysylltwch â ni