Rhymni Safle hen archfarchnad, Tre Edwards

Ardal: 2.4 erw fwy neu lai

Pris awgrymedig: Gwahoddir cynigion yn ysgrifenedig

Nodiadau: Cyfle i gaffael cytundeb tenantiaeth ar gyfer llain o dir yn Rhymni â'r potensial i'w ddefnyddio fel amgaefa ar gyfer storio, yn amodol ar gynllunio.

Lleoliad: Yr eiddo yw safle hen siop Aldi, mewn ardal breswyl yn bennaf i'r gogledd-orllewin o dref Rhymni.

Gwasanaethau: Rhydd-ddeiliadaeth

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael