Gwastraff masnachol

Mae gan bob eiddo masnachol 'ddyletswydd gofal' o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, i sicrhau bod yr holl wastraff a gynhyrchir yn cael ei drosglwyddo i gludydd gwastraff cofrestredig.

Mwy o wastraff masnachol

Terfynu contract

Tudalennau cysylltiedig

Biniau cartref ac ailgylchu