• main y testun
 
 

Amcanion cydraddoldeb

Fel rhan o gyflawni ei ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a deddfwriaeth yn ymwneud â'r Gymraeg, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datblygu set o amcanion a gweithrediadau cyfunol a fydd yn sail i'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Iaith Gymraeg o fis Ebrill 2012 hyd at fis Mawrth 2016.

Cafodd yr amcanion a'r cynllun gweithredu eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 13eg Mawrth 2012, ynghyd â'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig.

Mae'r Amcanion a Chynllun Gweithredu ar gael i'w lawrlwytho isod:-

Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun Gweithredu 2012-2016 (PDF 694b)


Gyda phwy i gysylltu

  • Uned Polisi
  • Ty Penallta
  • Parc Tredomen
  • Ystrad Mynach
  • Hengoed
  • CF82 7PG
  • Ffôn: 01443 864353
  • Email Uned Polisi

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.