• main y testun
 
 

Cynllunio

Mae'r Adran Gynllunio'n gyfrifol am gyflwyno nifer o wasanaethau sydd yn ymwneud ag ystod eang o faterion cynllunio yn cynnwys:

Os oes angen gwybodaeth, cyngor neu gyfarwyddyd arnoch am unrhyw wasanaeth a restrwyd uchod, cysylltwch â'r Adran Gynllunio, rhif ffôn 01495 235268, neu e-bostiwch cynllunio@caerffili.gov.uk. Dewch i'n gweld yn Swyddfeydd Cyngor Ty Pontllan-fraith.


Gyda phwy i gysylltu

Gweler hefyd

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.