• main y testun
 
 

Amgylchedd a chynllunio

 Mae amddiffyn yr amgylchedd yn fwy na rhoi ysbwriel yn y bin. Rydym yn gweithio gyda phobl, busnesau ac ysgolion lleol i'w haddysgu ar bopeth o fioamrywiaeth i ofalu am gefn gwlad. Rydym hefyd yn hyrwyddo mentrau amgylcheddol effeithlon, megis annog ailgylchu, compostio neu leihau'r defnyddiau pacio ar nwyddau a chanfod ffyrdd newydd o arbed ynni.

Mae ein tudalennau amgylcheddol a chynllunio'n dweud mwy wrthych am yr hyn y mae'r cyngor a grwpiau cymunedol yn ei wneud i amddiffyn y fwrdeistref sirol a'r hyn gallwch ei wneud i'n helpu.

Gallwch hefyd ddarganfod mwy am faterion cynllunio, rheoliadau adeiladu ac iechyd amgylcheddol, lle rydym yn gweithio'n galed i wella a diogelu iechyd y bobl sy'n byw ac yn gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili. Rydym yn cyflawni hyn drwy roi cyngor, archwilio busnesau ynghylch diogelwch bwyd ac iechyd a diogelwch galwedigaethol a'n holl waith arall wrth ymdrin ag iechyd y cyhoedd gan gynnwys rheoli llygredd, hyrwyddo iechyd a lles anifeiliaid a rheoli pla.

Mae canlyniadau'r arolygon diweddar a'r wobr Rhagoriaeth Cymru am ''Our Streets - Clean, Safe and Well-Managed' yn dangos yn glir y gwelliant yn ein gwasanaethau i gyd sy'n cyfrannu tuag at strydoedd glân, diogel ac wedi'u rheoli'n dda ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Eraill yn chwilio


A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.