• main y testun
 
 

Y cyngor a democratiaeth

Cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yw'r 5ed awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru ac mae'n cyflogi tua 9,000 people, sy'n ei wneud yn gyflogwr mwyaf yr ardal, a'r 10fed mwyaf yng Nghymru.

Mae'r cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau i'r 171,000 o bobl sy'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili, gan gynnwys addysg, gwasanaethau amgylcheddol, gwasanaethau cymdeithasol, cyllid, priffyrdd, gwasanaethau hamdden a gwarchod defnyddwyr.

Tîm rheoli corfforaethol, sy'n cael ei arwain gan y Prif Weithredwr, ei Ddirprwy a thri Chyfarwyddwr, sy'n ymgymryd â rhedeg busnes y cyngor o ddydd i ddydd. Mae'r cyngor yn gweithredu llywodraeth leol mewn steil cabinet. Arweinydd y cyngor sy'n arwain ac fe'i gefnogir gan wyth aelod cabinet.

Mae prif swyddfeydd gweinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi eu lleoli mewn nifer o leoliadau, mae yna dair yn ardal Ystrad Mynach a thair yn ardal Coed Duon/Pontllan-fraith.

Ar y tudalennau hyn gallwch ddweud eich dweud ar ymgynghoriadau diweddaraf y cyngor, darganfod am ddemocratiaeth leol, pwy'n sy'n eich cynrychioli ar y Cyngor, sut i ddod o hyd i'n swyddfeydd a phryd y cynhelir cyfarfodydd y cyngor.

 


Gweler hefyd

Gwefannau defnyddiol

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.