• main y testun
 
 

Amseroedd Bws i'ch ffôn symudol

Safle we newydd ei ddiwygio yw hwn ac felly nid yw pob tudalen eto wedi eu cyfieithu i'r Gymraeg. Mae nifer o adrannau yn barod yn gwbl ddwyieithog ac mae'r gweddill yn cael eu cyfieithu fel rhan o raglen dreigl i ddatblygu'r safle. Yn y cyfamser gallwch fynd i'r fersiwn Saesneg.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y Gymraeg ar y safle we hwn, cysylltwch â David A. Thomas - Swyddog Polisi (Iaith Gymraeg) drwy ebostio cymraeg@caerphilly.gov.uk.


Gyda phwy i gysylltu

  • Cludiant Cyhoeddus
  • Adran Beirianneg
  • Ty Pontllan-fraith
  • Pontllan-fraith
  • Coed Duon
  • NP12 2YW
  • Ffôn: 01495 235223
  • Email Cludiant Cyhoeddus

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.