Newyddion
 • Cyfri'r dyddiau tan ddechrau Eisteddfod yr Urdd!

  Cyfri'r dyddiau tan ddechrau Eisteddfod yr Urdd!

  Mae'r cyfri wedi dechrau, gyda llai na 2 wythnos i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, sydd yn dod i Faenordy Llancaiach Fawr o'r 25ain i'r 30ain Mai.
 • Her Tîm 10 cilomedr Caerffili

  Her Tîm 10 cilomedr Caerffili

  Ar ddydd Sul 21ain Mehefin, bydd torfeydd yn ymgynnull i wylio lluoedd o redwyr yn mynd ati i redeg cwrs 10 cilomedr Caerffili gan gychwyn y tu ôl i’r adeilad eiconig sef Castell Caerffili.
 • Diwrnod Golff Elusennol Blynyddol Phylyp Butler

  Diwrnod Golff Elusennol Blynyddol Phylyp Butler

  Aeth 120 o chwaraewyr golff ar y cwrs yng Nghlwb Golff Bryn Meadows ar gyfer Diwrnod Golff Elusennol flynyddol Phylyp Butler. Cynhaliodd cyfeillion Canolfan Hamdden Trecelyn y 5ed digwyddiad blynyddol
Dweud eich dweud
 • Dros 50 Caerffili

  Sgwrs o bwys

  Mae Fforwm 50+ Caerffili yn blatfform annibynnol er mwyn i bobl 50+ oed cael y cyfle i leisio’u barn.
 • Panel Safbwynt

  Cynrychiolwch eich cymuned

  Rôl y panel a sut i ymaelodi.
 • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

  Dweud eich dweud ar yr arbedion

  Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).