• Byddwch yn ymwybodol o lifogydd / Flood Risk banner

   

  Be flood aware

  What to do before, during and after a flood

   

 • Company of Wolves

   

  Spring programme out now

  Blackwood Miners' Institute

   

 • Voting - Ballot box banner

   

  Cofrestrwch i Bleidleisio

  Sicrhewch eich bod ar gofrestr etholiadau er mwyn cael pleidleisio mewn etholiadau a refferenda

   

 • Armed Forces Day 2016

   

   

  Further information-->

   

   
 • pothole.jpg

   

  Riportiwch Problemau’r Priffyrdd

  Ceudyllau, goleuadau stryd a goleuadau traffig diffygiol

   

 • Social Care Act (Wales) 2014

   

   

  Further information-->

   

   
 • Local Development Plan

   

  Replacement LDP Public Consultation

  Proposed land use policies and proposals to control development

   

Newyddion
Dweud eich dweud
 • Arolwg Ansawdd yr Amgylchedd Lleol

  Dweud eich dweud ar Wasanaethau Cyhoeddus

  Mae trigolion o bob rhan o fwrdeistref sirol Caerffili yn cael eu hannog i roi eu hadborth ar y Gwasanaethau Cyhoeddus rheng flaen drwy gymryd rhan mewn arolwg byr
 • Cynlluniau ar gyfer Pontllan-fraith

  Dweud eich dweud

  Defnydd y dyfodol o safleoedd Tŷ Pontllan-fraith ac Ysgol Gyfun Pontllan-fraith.