• main y testun
 
 

Newyddion diweddaraf

Porthwr Newyddion
  • CartrefCartref newydd i geffylau Manmoel

  • Mae Cynghorau Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent a Chaerffili wedi gweithio mewn partneriaeth gydag elusennau a sefydliadau ym maes ceffylau ym mhob rhan o Brydain i ganfod cartrefi newydd i bron 50 o geffylau a merlod ar Gomin Manmoel.
  • FfiliffestHwyl i'r teulu cyfan yn Ffiliffest

  • Ewch draw i Gastell Caerffili ar ddydd Sadwrn 28 Mehefin ar gyfer Ffiliffest, y digwyddiad haf blynyddol sy'n dathlu'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.
  • Y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliCyngor yn anelu at wella gwasanaethau

  • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi amlinellu ei chwe blaenoriaeth allweddol i'w gweithredu yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
  • Dysgwr sy'n oedolynWythnos Addysg Oedolion 2014

  • Mae trigolion ar draws bwrdeistref sirol Caerffili yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Wythnos Addysg Oedolion. Mae'r digwyddiad blynyddol yn cael ei gynnal rhwng dydd Sadwrn 14eg Mehefin a dydd Gwener 20fed Mehefin ac yn rhoi cyfle i bawb roi cynnig ar sgil newydd, gloywi hen sgiliau neu gwrdd â ffrindiau newydd.
  • Llun o Vicky Cook gyda Beth LlewellynLlwyddiant arall i'r Rhaglen PASBORT

  • Mae Rhaglen PASBORT arloesol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi cyfle i berson ifanc arall ennill sgiliau newydd a dod o hyd i gyflogaeth.

Gwasanaethau A i Y

Adrannau Chwilio Safle