• Compost

   

  Offices to Let

  Office suites from 400 sq ft

   

 • fostering_banner.jpg

   

  Foster Care

  Could you help change a life?

   

 • school_dinners_1980.jpg

   

  Free Schools Meals

  Is your child eligible?

   

 • 10k_wide.jpg

   

  Caerphilly 10k

  Enter online until Sunday 12 June

   

 • Dog control

   

  Ymgynghoriad Rheoli Cŵn

  Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus Arfaethedig

   

 • Bus

   

  Bus timetable changes

  Improving reliability and services

   

 • Register to vote

   

  Cwmcarn Forest

  Walking, camping, mountain biking, fishing and much more...

   

Newyddion
 • Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili yn lansio cynllun LHDTQ+

  Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili yn lansio cynllun LHDTQ+

  Mae Cynllun Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili wedi cael ei sefydlu er mwyn rhoi cymorth i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol , ‘Queer’ a phobl ifanc arall sydd yn cwestiynu eu rhyw a’u rhywiold
 • Gŵyl Y Caws Mawr yn dychwelyd

  Gŵyl Y Caws Mawr yn dychwelyd

  Mae Gŵyl y Caws Mawr yn dychwelyd i Gaerffili o ddydd Gwener y 29ain i ddydd Sul yr 31ain o Orffennaf ac yn addo penwythnos bendigedig llawn hwyl i’r holl deulu.
 • Dweud eich dweud ar ofal plant

  Dweud eich dweud ar ofal plant

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisiau barnau rhieni yn ymwneud â darpariaeth gofal plant ar draws y fwrdeistref.
Dweud eich dweud
 • Cwynion ac Adborth

  Dweud eich Dweud

  Sut i wneud sylwad a sut i ganmol neu gwyno am wasanaethau’r cyngor,
 • Dweud eich dweud ar ofal plant

  Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2016

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisiau barnau rhieni yn ymwneud â darpariaeth gofal plant ar draws y fwrdeistref.
 • Ymgynghoriad Rheoli Cŵn

  Dweud eich dweud

  Cyflwyniad mesuriadau rheoli cŵn newydd arfaethedig o dan Orchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus arfaethedig.