• Register to vote

   

  Cwmcarn Forest

  Open for business

   

 • Remembrance services banner

   

  Changing the way we allocate homes

  Have your say on the Common Allocation Policy

   

 • Register to vote

   

  Cofrestrwch i bleidleisio

  Mae am ddim, mae’n hawdd ac mae’n gyflym i wneud ar-lein

   

 • St Davids Day


  Bargod, Coed Duon, Caerffili a Rhisga

   

  Dydd Gŵyl Dewi

  Dydd Sadwrn 28 Chwefror 12pm tan 2pm

   

   
Newyddion
Dweud eich dweud
 • Pwll Glo Arwyneb Nant Llesg

  Cyflwyno sylwadau

  Cynnig cais cynllunio i adennill glo trwy ddulliau cloddio arwyneb.
 • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

  Dweud eich dweud ar yr arbedion

  Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).
 • Cynllun Trafnidiaeth Lleol

  Blaenoriaethau ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth 2015 i 2020

  Mae drafft Cynllun Trafnidiaeth Lleol wedi cael ei gynhyrchu ar y cyd gan Gynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.