• main y testun
 
 

Ymwadiad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwneudpob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a geir ar y tudalennau hyn yn gywir. Serch hynny nid yw'r Cyngoryn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ganlyniadau sy'n deillioo ddibyniaeth ar y wybodaeth a geir yn y tudalennau gwe hyn, neu unrhyw wybodaeth a gafwyd drwy fynediad i'r safle hwn neu'r cysylltiadau i safleoedd eraill. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn berchen ar, ac yn prosesu gwybodaeth bersonol mewn dulliau sy'n unol â phob deddfwriaeth diogelu data presennol.